Garantie

Fabrieksgarantie:

Wij hanteren de garantietermijnen en procedures van onze toeleveranciers, deze kunt u altijd bij ons opvragen. Indien er binnen dit termijn een mankement optreedt bij 1 van uw producten dient u dit via email aan ons te melden. Wij zullen het verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen en melden bij onze toeleveranciers.

Wij attenderen u op het volgende:

Indien blijkt dat geen aanspraak kan worden gemaakt op garantie vanwege

-     onoordeelkundig gebruik
-     niet-vakkundige installatie of montage
-     contact met agressieve stoffen
-     gebrekkig onderhoud
-     het niet in acht nemen van de gebruiks- of montagehandleidingen
-     het verlopen van de door de fabrikant gestelde garantietermijn

is het mogelijk dat eventuele kosten aan u worden doorberekend.

Bij gegronde klachtmeldingen binnen 1 jaar na factuurdatum verzorgd All Aqua transport van de goederen, vanaf 1 jaar dient er in Dongen afgehaald of omgeruild te worden.

Wettelijke garantie: recht op goed product 

Bij de aankoop van een product heeft u altijd een wettelijke garantie. Dit betekent dat u recht heeft op een goed product.  Daarnaast kunt u een fabrieksgarantie of verkopersgarantie hebben. Soms kunt u ook een extra garantie bijkopen.

 

De wettelijke garantie betekent dat u altijd recht heeft op een goed product. Als een product niet deugt, heeft u recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van uw geld. Er is geen wettelijke garantietermijn in Nederland. Dit is omdat het ene product langer mee gaat dan het andere.

Is het probleem met het product uw schuld? Dan heeft u geen recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van uw geld. Heeft u het product normaal gebruikt maar is het gewoon versleten? Ook dan heeft u geen recht op gratis reparatie. Is het mankement door u ontstaan, dan vervalt u recht op een goed product. Koopt u iets in de uitverkoop, dan heeft u ook recht op een goed product.

Wat is een goed product? U moet een product een bepaalde tijd zonder problemen kunnen gebruiken. Hoe lang een product mee moet gaan hangt af van wat het is.

Wat u van een product mag verwachten hangt af van bv de informatie die All Aqua heeft verschaft, het merk en de prijs.

Wanneer is een product niet goed?

Een product is ondeugdelijk als indien het product op moment van levering:

  • het niet compleet is;

  • het beschadigd is;

  • het kapot is of het niet goed doet;

  • u er niet mee kunt doen wat All Aqua heeft toegezegd.

Bewijslast bij ondeugdelijk product

Als er iets mis is met een product binnen 6 maanden na aankoop, moet de verkoper bewijzen dat dit uw schuld is. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat u het product niet goed heeft gebruikt.

Gaat het product na 6 maanden of langer kapot? Dan moet u bewijzen dat dit niet uw schuld is en dat het aan het product ligt.